English Frysk Nederlands   Produkt Wurkwize Nijsgjirrich Offerte oanfraach Kontakt
         
  De besoarging
De post wurdt twa kear yn e wike yn Nederln besoarge. De tiid tusken oanleverjen en besoargjen hinget f fan it momint en de wize fan oanleverjen.

It oantal
In sinding fan 250 oant mear as in miljoen? Mail Delivery Holland kin alle oantallen oan.
Jo poststik wurdt troch s software foarsjoen fan in koade mei fjouwer sifers. Jo hoege allinne mar oan te leverjen op folchoarder fan dy koade.

De priis
Wy besjogge graach tegearre mei jo hoe grut jo foardiel wze kin troch jo post fia Mail Delivery Holland te ferstjoeren.

Binne jo nijsgjirrich?
Neit jo dizze brosjuere lzen hawwe, wolle jo grif mear witte
 
oer de direkte besparring dyt Mail Delivery Holland foar jo opsmyt. Nim snder ferplichtings kontakt mei s op en wy sille al jo fragen beantwurdzje.
Ien ding stiet fst:

in fikse besparring op jo

portokosten ha jo sels yn e hn.

Oft der wol of net in alvestdetocht komt

dat moatte wy oan de natuer oerlitte!