English Frysk Nederlands   Produkt Wurkwize Nijsgjirrich Offerte oanfraach Kontakt
         
  It bedriuw
Mail Delivery Holland is in selsstannich postbedriuw. It is űnderdiel fan de Bouma Beheer Bergum Group.
Ut it haadsortearsintrum yn it Fryske Burgum wei wurdt fan 1991 ôf yn Nederlân post besoarge.De post
Mail Delivery Holland kin suver alles ferstjoere tsjin tige skerpe tariven. Poststikken, katalogussen en oare adressearre drukwurk, sawol yn de handel-nei-handel as de handel-nei-konsumintemerk
 

wurde troch Mail Delivery Holland te plak brocht. De priis-kwaliteitferhâlding spilet foar jo, as opdrachtjouwer, dęrby fansels in wichtige rol.

Jo post kin yn plastic fersegele, karton, slűfke (sawol ticht as tichtteard) of foarsjoen fan banderol oanlevere wurde.